Икономически университет – Варна

Важно изискване за студентска мобилност с цел практика по програма "Еразъм+"

При подписване на договор за студентска мобилност с цел практика при завършилите семестриално и дипломирани студенти е задължително присъствието на гарант – родител на участника и в това му качество се съгласява да поръчителства за него при условията на Договора относно евентуалното му задължение за връщане на финансовата помощ при неизпълнение на Договора и/или споразумението за практика.

На заседание на Комисия по академичен обмен проведено на 25.01.2021 г. с протокол № 6 се взе решение да не се разрешава изпращане на студенти за изходяща мобилност с цел практика, докато не вземат успешно всички свои изпити в ИУ – Варна.

05 мар 2021Подобни