Икономически университет – Варна

Важно изискване за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+"

Напомняме ви, че при изпълнение на мобилности с цел обучение по програма "Еразъм+" студентите са длъжни да подадат окончателен онлайн отчет и да предоставят Академична справка. Ако в Академичната справка е посочено, че Участникът не се е явил дори и на един изпит или лекция, или не е взел успешно дори и един изпит, или има забележка от обучаващата институция по време на обучението, или има прекъсвания на обучението по причини зависещи от поведението на Участника, е възможно ИУ – Варна да изиска от студентите частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа!

01 юни 2021Подобни