Икономически университет – Варна

Важна информация при пътуване извън страната

Великобритания въведе нови правила за влизане в страната. Всички лица, пътуващи за Великобритания следва да притежават международен паспорт, с валидност до края на престоя на територията на Великобритания. Изключение се допуска за лицата, които притежават Статут за уседналост. Повече информация е достъпна тук: https://www.mfa.bg/embassies/uk/news/31290

Румъния въвежда 14-дневна карантина при влизане в страната.

Не подлежат на карантина:

  • Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация. Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
  • Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

При представен отрицателен PCR тест лицата могат да пребивават в Румъния максимум до 3 дни (72 часа)!

Повече информация е достъпна тук: https://www.mfa.bg/embassies/romania/news/31299

05 окт 2021Подобни