Икономически университет – Варна

Университетска олимпиада по математика - I кръг

На 11.12.2021 г. (събота) от 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе I кръг на Университетската олимпиада по математика, в който могат да участват студенти от ИУ – Варна в бакалавърска и магистърска степен на обучение (студентите от I курс следва да са събрали поне 60% от точките за текущ контрол до момента по математическата дисциплина, която изучават). Включва решаване на 3 задачи от материала по дисциплината „Приложна математика“ („Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за студентите от информатични специалности).

Олимпиадата ще се проведе онлайн (чрез Е-learn и Google meet), като е необходимо всеки участник да осигури възможност за видео наблюдение.

Желаещите да участват следва да изпратят заявка на е-mail jr_petkov@ue-varna.bg , която съдържа:

  • три имена; специалност; курс; група; факултетен номер; олимпиада по математика (I кръг),

най-късно до 12:00 часа на 09.12.2021 г. (четвъртък), след което ще получат обратна връзка с линк и технически указания за провеждане на състезанието.

За допълнителна информация и записване:
гл. ас. д-р Йордан Петков
е-mail: jr_petkov@ue-varna.bg

16 ное 2021Подобни