Икономически университет – Варна

UEVA Ви кани на дискусия относно конфликтите и емоциите по пътя към успеха - опитът говори как да се справяме с тях без да ги оставяме в наследство

Уважаеми студенти, 

на 26.10.2022 г. от 13.30 ч. в Зала 1 на Икономически университет - Варна ще се състои заключителното събитие на младежка инициатива "Хоризонтите пред младия предприемач - опитът говори ...". Младежката инициатива се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна. 

Гост - лектор Лиляна Савова е председател на УС на Институт „Итера“ от създаването му през 2007 г., сертифициран и действащ медиатор с богат опит в процедури по корпоративна медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти. Всички тези области на експертиза са част от ежедневието на бизнеса, бил той стартиращ или действащ и определят посоката му на развитие. 

Гост - лектор Венета Иванова е вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието и действащ към Центъра за медиация към Институт „Итера“. Сертифициран обучител е в областите на ефективна комуникация и емоционална интелигентност. Последните две умения са отново ключови за всеки предприемач, на всички етапи от неговото лично развитие и от развитието на добра идея към успешен бизнес. Медиаторската ѝ практика е в сферата на: Семейна медиация, Медиация в образованието, Корпоративна медиация /в организацията/, Медиация в здравеопазването

Гост - лектор Десислава Жекова е съдия в Окръжен съд гр. Варна. От първо лице ще сподели как процедурите по медиация добавят стойност в правораздаването и как център по медиация успешно се допринася за постигнато на решения в полза на страните в спор. Десислава Жекова има успешен опит и в проекти за развитието на детското правосъдие и медиацията във Варна

Регистрацията е отворена!

Очакваме Ви!

19 окт 2022Подобни