Икономически университет – Варна

Участие на отдел "Международно сътрудничество" в международна седмица по програма "Еразъм+"

От 7.06. до 11.06.2021 г. представители на отдел "Международно сътрудничество" участваха в VII международна седмица за обучение на персонал по програма "Еразъм+" в Западен университет на Тимишоара, Румъния. В събитието се включиха служители и преподаватели от университети в Черна гора, Сърбия, Италия, Албания и др.

Нашите представители изнесоха презентация за Икономически университет – Варна, споделиха добри практики, свързани с входящите "Еразъм+" студенти в университета, които направиха изключително впечатление на останалите участници и предизвикаха огромен интерес към ИУ – Варна, създавайки предпоставки за разширяване на неговата партньорската мрежа.

В програмата на международната седмица се проведоха и семинари, насочени към интернационализацията на висшите учебни заведения и наложените от пандемията промени в този динамичен процес. Нашите представители взеха участие и в много интерактивни дейности и решаване на казуси. Участието беше изключително полезно като обмяна на опит, привличане на нови партньори и популяризиране дейността на ИУ – Варна.

15 юни 2021Подобни