Икономически университет – Варна

Турнир Футзал 2012

Турнир Футзал 2012


Икономически университет – Варна и катедра "Физическо възпитание и спорт" предизвиква всички студенти, желаещи да се позабавляват на терена, демонстрирайки своите технико-тактически и физически възможности в Турнир Футзал за Наградата на Ректора на ИУ – Варна.

Желаещите да депозират своите заявки за участие в катедра "Физическо възпитание и спорт".

В турнира по футзал имат право да участват отбори съставени от редовни студенти записани за учебната 2011/2012 г.
Отборите се състоят до 10 човека, като в игра участват 4 + 1.
Техническата конференция ще се проведе от отговорника за провеждането на турнира ст. пр. Д. Димитров.

  • Дата – 16.03.2012 г.
  • Място – представителната зала в Спортен комплекс на ИУ – Варна
  • Час – 12.30

Всички мачове ще се проведат от 19.03.2012 г.
Документи за участие:

  • Заверен списък за предсъстезателен медицински преглед от лекаря на ИУ – Варна: д-р Дяковска;
  • Студентите да носят студентска книжка.

Заявките за участие ще се приемат от катедра "Физическо възпитание и спорт" към ИУ – Варна до 16.03.2012 г.

Отговорник - ст. пр. Д. Димитров
служ. тел.: 052/660 384
Email: dd_xero@abv.bg

12 мар 2012Подобни