Икономически университет – Варна

Цикъл от лекции в Одеския национален икономически университет, посветени на българското културно-историческо наследство

В началото на месец юни ръководителят на отдел "Международно сътрудничество" Евгени Райчев изнесе цикъл от лекции със заглавие "Аспекти на българската история и култура" в Одеския национален икономически университет, Украйна. Изходящата мобилност на Райчев беше осъществена съгласно сътрудничеството на ИУ – Варна и ОНИУ по програма "Еразъм+" по проект №2019-1-BG01-KA107-062046. По време на лекциите, украинските студенти се докоснаха до културно-историческото богатство на България, като акцентът бе поставен върху културните достижения на траките и на "Култура Варна". По време на презентациите бяха разгледани Панагюрското златно съкровище, тракийската гробница в Казанлък, Варненския халколитен некропол и др.

След края на лекциите, студентите споделиха, че са се запознали с не толкова известни факти за българското културно наследство и подчертаха, че при бъдещите си посещения в България задължително ще разгледат част от представените им културни забележителности.

15 юни 2021Подобни