Икономически университет – Варна

Студентски клуб "Eкологика" учредиха студенти от университета при катедра "Аграрна икономика"

Студентски клуб "Eкологика" към Икономически университет – Варна учредиха студенти от университета при катедра "Аграрна икономика". Основните дейности на клуба са организиране на беседи, дискусии и инициативи за опазване на околната среда. Студентите ще търсят също възможности за участия в научноизследователски проекти, както и сътрудничество с други институции, бизнес организации, НПО и клубове, чиято дейност е насочена към екологията. Клубът е основан на принципите за доброволност и равнопоставеност. Членове могат да бъдат студенти, докторанти, алумни, преподаватели и други лица, проявяващи интерес към зелените иновации и опазването на природата. Можете да се свържете с нас по всяко време. 

Контакти:
Йоана Донева /0877068970 - председател/
Ана-Мария Димова /0882733148 - секретар/
Имейл: club.ecologic@gmail.com

16 сеп 2019Подобни