Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия в Колеж по туризъм при ИУ – Варна

Студентска научна сесия

"Дигиталните технологии и влиянието на Covid-19 върху туризма"
21 април 2021 г., 13:00 часа, онлайн

 

Жури на студентската сесия

Председател доц.д-р Снежина Кадиева

Членове:

  • доц.д-р Генка Рафаилова,
  • доц.д-р Гинка Димитрова,
  • ст.пр. д-р Светла Недева,
  • гл.ас. д-р Златка Тодорова.

19 апр 2021Подобни