Икономически университет – Варна

Студент от катедра "Информатика" е отличен с награда за най-добра дипломна работа

Студентът Ради Атанасов от специалност „Информатика и компютърни науки“ е класиран на първо място в направление „Информатика и компютърни науки“ на конкурса за най-добра дипломна работа, организиран от Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна и Община Варна.

Дипломната работа е на тема „Приложение на дълбоките невронни мрежи в диагностиката на левкемия“ с научен ръководител доц. д-р Янка Александрова от катедра „Информатика“. В разработката си Ради Атанасов създава модел на основата на дълбоки невронни мрежи за разпознаване на изображения, който да се използва за диагностициране на острата лимфобластна левкемия (Acute Lymphoblastic Leukaemia – ALL). Ради ще продължи образованието си в Universität Wien, където е приет в магистърската програма по Биоинформатика.

Пожелаваме му да бъде все така целеустремен и да постигне много успехи в избраната област!

21 фев 2024Подобни