Икономически университет – Варна

Стажантската програма на Национално сдружение на общините в Република България

Стажантската програма на НСОРБ е част от Програмата за партньорство с висшите училища. Целта на програмата е да привлече все повече млади хора към работа в публичната сфера, чрез провеждане на публични лекции, семинари, осигуряване на възможности за включване в работещи стажантски програми и последващо кариерно развитие.

Стаж в структурите на НСОРБ:

  • Административен екип
  • Хотел „Гергини“
  • НСОРБ Актив ЕООД

Стаж в общинска администрация

Заявка за стажанти се набират от всички общини. НСОРБ периодично ги насочва към съответните партньори, които предоставят обучение в конкретните направления и публикува съобщения на сайта си.

Стажантската програма обхваща студентски стажове с продължителност до три месеца и е организирана в две кампании в рамките на календарната година:

  • Пролетна кампания (февруари-април): втори семестър на 3-ти или 4-ти курс бакалаври, магистри и специализанти;
  • Лятна кампания (юни-август): индивидуална по заявка на студенти 3-ти и 4-ти курс бакалаври, магистри и специализанти и готовност на общините;

Стажът в НСОРБ или в община не се заплаща на студентите, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване. Въпрос на възможност и договаряне на условия между НСОРБ и общината-домакин е настаняване на студенти за периода на стажа.

05 ное 2021Подобни