Икономически университет – Варна

Стартира приемът на кандидати за ОКС "магистър"

От 22.06.2022 г. стартира първият етап на прием на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. Приемът се осъществява в 23 специалности, в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Кандидатстването може да се извършва:

  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала

Класирането на кандидатите ще се извърши на 11 юли 2022 г.

Записването на новоприетите студенти е от 12 до 20 юли 2022 г.

Какво е необходимо да знаете преди и след кандидатстването Ви за обучение в магистърска степен в ИУ – Варна

14 юни 2022Подобни