Икономически университет – Варна

Среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова посети Икономически университет – Варна на 11.10.2019 г. На работна среща с ректора проф. д-р Евгени Станимиров и академичното ръководство тя представи някои идеи за сътрудничество между МТСП и висшите училища в аспекта на социалната и солидарна икономика, както и корпоративната социална отговорност (КСО). Сред тях е намерението да се създаде структура, която да осигурява връзката между министерството и научните среди, използвайки потенциала на университетите за разработване на идеи, свързани със социалната политика, социалните иновации, социалната икономика. Зам.-министър Петрова сподели, че в процес на реализация е и проект на електронна система за социална и солидарна икономика с няколко панела: за обучение; за добри практики; за координация, комуникация и конкурентноспособност; за връзка между българските социални предприятия и тези от ЕС; борса за идеи и др.

На работната среща проф. д-р Евгени Станимиров запозна зам.-министър Петрова с водещите КСО-практики в ИУ – Варна и изрази готовността на висшето училище да сътрудничи на МТСП при реализацията на анонсираните идеи.

11 окт 2019Подобни