Икономически университет – Варна

Среща на членовете на СРИУ-Варна с доц. д-р инж. Лилия Вълчева, председател на Национален браншов синдикат "Висше образование" към КНСБ

П О К А Н А

за

С Р Е Щ А

на членовете на СРИУ-Варна
с доц. д-р инж. Лилия Вълчева,
председател на Национален браншов синдикат "Висше образование" към КНСБ

03.10.2019 г. (четвъртък), 14:00 часа в кафе "Надстройка" (четвърти етаж, надстройка)

На срещата ще бъдат представени възможностите, които Националния браншов синдикат "Висше образование" към КНСБ предоставя на членовете си.

01 окт 2019Подобни