Икономически университет – Варна

Семинар-дискусия "Програма "Хоризонт Европа 2021 – 2027" и Европейски иновационен съвет"

Икономически университет – Варна бе домакин на семинар-дискусия "Програма "Хоризонт Европа 2021 – 2027" и Европейски иновационен съвет", който се проведе на 3 август 2020 г.

Доц. Евгени Евгениев (Сектор "Наука", Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия) представи "Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021 – 2027 г.".

Д-р Светлозар Андреев  (Генерален секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел, Кралство Белгия) участва с онлайн презентация по темата "Регионална иновационна екосистема и перспективите за България".

Д-р Красимир Николов (директор "Европейска интеграция, политика, преса и информация", Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина) представи "Научните изследвания и иновациите: поглед към Западните Балкани".

Форумът се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки с до 30 предварително регистрирани участници.  Присъстваха ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, зам.-ректорът по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов, ректори на висши училища от страната, университетски преподаватели, представители на общинската и областната администрация и др.

Семинарът даде възможност на участниците да получат най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова програма "Хоризонт Европа 2020" и характеристики на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет, който цели финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти, но също така и подкрепа за стартиращи фирми с иновативни идеи, които представят проекти на по-ниско ниво на технологична готовност. Бяха обсъдени и бъдещите възможности за консолириране на научноизследователската и иновационна система на България, която има нужда да повиши своята конкуренстоспособност при кандидатстване за проекти, финансирани от ЕС чрез лекция на представител от Европейския комитет на регионите и Постоянното представителство на ЕС в Босна и Херцеговина.

03 авг 2020Подобни