Икономически университет – Варна

Съюзът на икономистите в България избра зам.-председател на УС от Икономически университет – Варна

Отчетно-изборно събрание на Съюза на икономистите в България се проведе на 17.06.2021 г. в София. Организацията преизбра за председател на Управителния си съвет проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова от Института за икономически изследвания при БАН.

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров получи втори мандат в Управителния съвет на сдружението и беше избран за негов зам.-председател. В новия управителен орган бизнесът е получил по-голямо представителство, което се отчита като положителна тенденция. Съюзът на икономистите в България (СИБ) е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват физически и юридически лица, извършващи икономическа дейност в областта на науката, практиката и управлението. СИБ периодично организира научни конференции по актуални теми като бедността и младежката безработица; публични лекции на изтъкнати български и европейски икономисти; конкурси за млади икономисти.

Съюзът на икономистите в България е наследник и продължител на дейността на първото Българско икономическо дружество (БИД), създадено на 11 юни 1895 г., което съществува под това название до януари 1950 г. На 20 октомври 1964 г. се основава Дружество на икономистите в България, което след неколкократна промяна в наименованието си, на 3 май 1990 г. се регистрира като Съюз на икономистите в България. Основната цел тогава е била да се работи за „напредъка на народния поминък“. И днес в устава и всички изяви на СИБ се отстояват тези мисия, визия и ценности.

18 юни 2021Подобни