Икономически университет – Варна

С повишена обща оценка 9,49 Икономически университет – Варна приключи процедурата за последваща институционална акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде последваща институционална акредитация на Икономически университет – Варна на основание обща оценка 9,49 (при предишна 9.28), съгласно чл. 77, ал. 7 и ал. 8 от Закона за висше образование. Решението на Акредитационния съвет на НАОА е в резултат от проведена процедура за последваща институционална акредитация и оценка на средата за провеждане на дистанционно обучение във висшето училище.

24 юни 2024Подобни