Икономически университет - Варна

Публична лекция на носителя на академичната награда "Проф. Цани Калянджиев" проф. д.и.н. Иван Русев

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на носителя на академичната награда "Проф. Цани Калянджиев"

проф. д.и.н. Иван Русев

на тема: Да сътвориш университет преди 100 години
или за поуките от историята на Варненската търговска академия

и представяне на монографията на проф. д.и.н. Иван Русев
"Висшето търговско училище – Варна (1920–1945) и началото на висшето икономическо образование в България"

с участието на проф. д.и.н. Пенчо Пенчев
ръководител катедра "Политическа икономия" в УНСС

2 октомври 2020 г., 11:00 ч., 128 аудитория

23 сеп 2020Подобни