Икономически университет – Варна

Приключи конкурсът за създаване на идеен проект за плакат за кандидат-студентска кампания и ново съдържание на абревиатурата ВИНС

На 6.12.2007 г. се проведе крайната фаза на обявения от ректора на Икономически университет – Варна конкурс за създаване на идеен проект за плакат за кандидат-студентска кампания 2008 и за намиране на ново съдържание на абревиатурата ВИНС. В конкурса взеха участие 23 студенти, бакалаври и магистри, редовни и задочни, от всички специалности. Получените предложения се оцениха от жури в състав: проф. дин Юлия Узунова (катедра Маркетинг), доц. д-р Елена Георгиева (катедра Маркетинг), доц. д-р Пламен Илиев (Зам. ректор по учебна работа) и доц. д-р Благо Благоев (Зам. ректор по връзки с обществеността).

Наградените студенти получиха грамота и парична награда от ректора. На първо място бе класирана работата на Гергана Савова, 1 курс, спец. Информатика, 41 гр., второто място бе присъдено на Таня Пенкова, 5 курс, спец. Информатика, 30 гр. Трета награда бе връчена на Росица Младенова и Ваня Белчева, студентки 2 курс, специалност Информатика, 33 група.

Всички получени проекти ще бъдат изложени на специално място в университета, а наградените ще бъдат използвани в комуникационното представяне на университета.

12 дек 2007Подобни