Икономически университет – Варна

Прием на кандидати за стипендиантска програма "Туризъм" за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

През летния семестър на учебната 2019/2020 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти - отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски.

Краен срок за прием на документи: 28 февруари 2020 г.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление "Туризъм", български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Регламент и необходими документи

03 фев 2020Подобни