Икономически университет – Варна

Престижни места за Икономически университет – Варна в класациите на UniRank за 2024 г.

Класацията uniRank е създадена през 2005 г.  като водещ международен портал за висше образование, включващ информация и отзиви за над 13 900 висши училища и колежи от над 200 държави, както и тяхното класиране според постигнати резултати в определени направления.

Целта на uniRank University Ranking е глобално класиране на университетите въз основа на тяхното уеб присъствие, измерено чрез валидни, безпристрастни и неподлежащи на манипулиране уеб показатели, информацията за които е предоставена от независими източници на уеб разузнаване.

В класацията 2024 uniRank World University Ranking ИУ-Варна заема 4629 място в света.

В класацията 2024 Ranking of Bulgarian Universities ИУ-Варна заема 10-та позиция от общо 48 висши училища.

В класацията 2024 Varna University Ranking ИУ-Варна заема престижното 1-во място, което го прави най-разпознаваемият и активен в уеб пространството университет в града.

Освен класации според цялостното уеб присъствие, в т.ч. в световен, национален и регионален план, от 2018 в обхвата на uniRank функционират и други 4 класации, оценяващи активността на организациите в социалните мрежи.

  • uniRank Facebook University Ranking
  • uniRank Twitter University Ranking
  • uniRank Instagram University Ranking
  • uniRank YouTube University Ranking

Посочените класации измерват и оценяват възприемането, популярността и нивата на ангажираност на университетските страници в съответните социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), в т.ч. цялостното онлайн присъствие на университета и неговата популярност, както и степента на приемане и използване на социалната мрежа като допълнителен комуникационен канал към институционалния уебсайт. В основата на метриките стоят общият брой последователи/ абонати; брой харесвания; среден брой публикации и др.

През 2024 г. Икономически университет - Варна заема 4-та позиция от общо 36 университета в страната по присъствие и активност в YouTube със своите 1850 абонати, 652 видеоклипа и над 402 000 гледания. Подобни са резултатите и по отношение на активността в Instagram (3043 последователи и над 600 публикации и видеа), които отреждат 6-та позиция от общо 28 класирани висши учебни заведения от България.

16 апр 2024



Подобни