Икономически университет – Варна

Посещение в практиката

            На 5ти и 11ти декември две езикови групи третокурсници от специалност "Туризъм", които този семестър изучават модула "Специализиран английски език за туризма", осъществиха посещение в практиката в американската книжарница "Shakespeare and friends" във Варна. Собственичката Деанна Хеег проведе с тях интересен разговор за историята на създаване на книжарницата преди 10 г., защо е избрала града ни за място на малкия си бизнес, за предизвикателството да живееш и работиш в страна от източна Европа, както и за перспективите пред младите хора, които искат да работят в областта на туризма.

         Студентите получиха отлична възможност да упражнят езиковите си умения в англоговоряща среда, да излязат от рамките на семинарната зала и да разнообразят учебното си ежедневие.

ст.пр. Юлияна Тодорова

12 дек 2019Подобни