Икономически университет - Варна

Посещение в практиката

На 30 октомври 2019 г., студентите от специалност Аграрен бизнес 3-ти, 4-ти и 5-ти курс посетиха конна база "Кабиюк" край град Шумен, земеделска кооперация в село Алваново, ферма за екзотични птици в гр. Суворово и  комплекс за селски туризъм „Калимански хан”. Посещението се организира от доц. д-р Гергана Славова, гл. ас. д-р Дамян Киречев и докторант Ангелина Пейчева във връзка с обучението на студентите по дисциплините "Мениджмънт в Аграрния бизнес", "Нетрадиционни дейности в селските райони" и "Европейски програми и проекти в аграрния бизнес".

Във фермата в гр. Суворово студентите се запознаха с развъждането на щрауси, токачки, фазани и др. и с отглеждането на екзотични видове кактуси. В конна база "Кабиюк" видяха отблизо расови, чистокръвни породи коне, племенни стада коне и говеда, както и др. екзотични животни. В земеделската кооперация в с. Алваново председателя Момчил Йорданов разкри пред тях възможностите, които предлага аграрния бизнес, както и реалните трудности, с които се е сблъсквал. Студентите видяха закупената от кооперацията техника по програма "Сапард",  както и овощната градина от сливи, която се довършва по проект от Оперативна програма за развитие на селските райони.

Провеждането на подобни часове в практиката цели студентите от специалност „Аграрен бизнес” да придобият повече знания за реалния бизнес.

04 ное 2019Подобни