Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в тематична монография

Асоциацията на икономистите и мениджърите на Балканите (UDEKOM BALKAN) организира издаването на шестата Международна тематична монография, която е на тема “Съвременни инструменти за управление и икономика на туристическия сектор в настоящата епоха“ (ISSN 2683-5673).

В 6-та международна тематична монография ще бъдат публикувани глави, които са получили положителни отзиви от двама международни рецензенти и които по своята същност са оригинални научни или рецензионни статии.

Един автор може да представи максимум две глави, включително в съавторство. Главите трябва да бъдат написани на английски, който е понастоящем световният език на науката. Обемът на текста трябва да бъде около 16 страници.

Крайният срок за подаване на материалите е 15 ноември 2021 г.

Повече информация за възможностите за публикуване и предишните издания на монографиите може да намерите тук.

02 ное 2021Подобни