Икономически университет – Варна

Подготовка за конкурсите на EPSO

През м.март 2012 г. ще бъде открита голямата конкурсна процедура за администратори за 2012 г. В тази връзка ще проведем извънредно издание на нашия курс с цел да помогнем на българските кандидати да се подготвят ефективно за успешно участие в този и в други конкурси на ЕПСО през настоящата година.

Програма

Програмата е фокусирана върху предоставяне на полезна практическа информация, необходима на българските кандидати в тяхната подготовка за европейските конкурси. С участието си в курса Вие ще имате предимство пред останалите кандидати, тъй като ще получите детайлна и систематизирана информация за пътя за кандидатстване за работа в европейските институции, методологията на конкурсните изпити през 2012 г. и как най-успешно да се подготвите и представите в тях.

В програмата на курса се разглеждат следните основни теми:

  • Източници на информация за обяви за  конкурси за работа в ЕС
  • Видове позиции и длъжности в европейската публична администрация
  • Видове конкурси, подходящи за българските кандидати
  • Предстоящи конкурси на ЕПСО през 2012 г. със специален фокус върху очаквания конкурс за администратори
  • Новости във конкурсните фази и изпити
  • Ефективна подготовка за конкурсните изпити

Методика

Курсът е изцяло с практическа насоченост. В методиката на обучение е включена симулация на реалните изпитни тестове. Това е единственото обучение в България, което предостява толкова богат набор от материали и информация, включително и пакет от подбрани книги за подготовка за  всички видове изпити.

Лектори

Основен лектор е г-жа Мими Йотова, която е автор и титуляр на множество проведени български обучения в тази област в периода 2004-2011 г. Тя се ползва с голяма популярност сред нейните курсисти, тъй като голяма част от тях са преминали успешно през европейските конкурси и вече работят в различни служби на ЕС.
В рамките на този курс ще имате и специалната възможност да се срещнете с българи, издържали успешно европейските конкурси и работещи в институциите на ЕС. Те ще споделят с Вас своя опит и ще бъдат на разположение да отговарят на вашите практически въпроси относно възможните позиции, характера на работа и кариерното развитие на европейския служител.

Дата на провеждане на курса

Курсът е двудневен и ще се проведе на 31 март – 1 април 2012 г. (събота и неделя) в гр. София, Венус Бизнес Център, бул. Дондуков №.9 /вход от улица Бачо Киро/.
Регистрация за участие в курса може да направите най-късно до 26 март 2012 г. въз основа на попълнен формуляр на нашия сайт.

Цена на курса

Таксата за курса е 280 лв. (включва пакета от материали и кафе паузи).

ЗА КОНТАКТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Йотова: e-mail: mimyotova@yahoo.com, тел: 0887 284 308
info@bulgarians-in-eu.com 

* EPSO– Европейска служба за подбор на персонала, която провежда централизирано конкурси за работа в европейските институции

16 мар 2012Подобни