Икономически университет – Варна

Първа среща на Еразъм поколението в Португалия

Сдружението „Еразмус Стюдънт Нетуърк – България“ получи първа награда в категория „Набиране на средства за благотворителност“ на Срещата на Еразъм поколението в Порто, Португалия. Първата по рода си Среща на Еразъм поколението се проведе от 7 до 11 април 2022 г. и посрещна повече от 800 участници, които отпразнуваха 35-ата годишнина на Програма „Еразъм+“ и дискутираха бъдещето на мобилността по програмата. Организирана от Студентската асоциация „Еразмус Стюдънт Нетуърк“, Срещата на Еразъм поколението ежегодно ще предоставя възможност на студентите да изкажат своите мнения и идеи относно процеса на интернационализация на образованието, фокусирайки се върху теми, свързани с разнообразие и приобщаване, дигитална трансформация, околна среда и климатични промени, участие в демократичния процес и активно гражданство.

В първата Среща на Еразъм поколението от „Еразмус Стюдънт Нетуърк – България“ се включиха 14 представители. Сдружението беше номинирано за редица награди на Еразъм поколението и получи голямата награда в категория „Набиране на средства за благотворителност“ за своето събитие SEEP Sofia 2021, което е било подкрепено от 17 институционални и търговски партньори. „Еразмус Стюдънт Нетуърк – България“ е партньор на Икономически университет – Варна и много студенти от ИУ – Варна взимат участие в събития на Сдружението като доброволци или младежки работници.

19 апр 2022Подобни