Икономически университет – Варна

Отлично класиране на студенти на ИУ – Варна в Третата студентска олимпиада по маркетинг

Първо място при магистри и второ при бакалаври, взеха студентите от Икономически университет - Варна в Националната студентска олимпиада по маркетинг. Третото издание се проведе в рамките на календар от събития, с който бяха отбелязани 15 години от създаването на Катедра "Маркетинг" в ИУ-Варна.

Участие в студентския форум взеха шест отбора - пет в ОКС "бакалавър" и един в ОКС "магистър". Петте отбора бакалаври представиха съответно Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, Бургаски свободен университет и БУ „Проф. д-р Асен Златаров”. В класирането при магистри бе записан отборът на Икономически университет – Варна.

02 юли 2012Подобни