Икономически университет – Варна

Открита лекция на Мартин Кулов - Майкрософт България

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

на тема "Visual Studio и управление на проекти"

лектор: Мартин Кулов - регионален директор в Майкрософт България

17 март 2011 г., четвъртък, 12:00 часа, Конферентна зала 446

Организират катедра "Информатика" и Майкрософт България в рамките на Академичен ден на Майкрософт в Икономически университет – Варна.

15 мар 2011Подобни