Икономически университет – Варна

Онлайн уебинар във връзка с инициативата Европейска студентска карта

На 26.05.2021 г. представители на ИУ – Варна взеха участие в организирания от Центъра за развитие на човешките ресурси уебинар, на който бяха обсъдени предизвикателствата пред българските университети във връзка с имплементирането на новите работни практики.

Събитието протече в две части, като в първата представители на ЦРЧР обясниха особеностите в реализирането на програма „Еразъм+“ в новия програмен период 2021-2027 и изискванията на Европейската Комисия за дигитализация на работните процеси. Във втората част се включиха представители на Edugain-Bren identity federation, които внесоха пояснения за новите платформи и системи на ЕК, които ще бъдат използвани.

Срещата предизвика редица дискусии, чиято тема беше имплементирането на новите платформи в системите на българските университети. Бяха изказани мнения, че изпълнението на процесите ще продължи за срок от 2 месеца. Бяха изказани и предположения, че някои университети няма да имат възможност да осигурят  необходимия човешки ресурс. Срещата приключи с всеобщото мнение, че предстоят обучения на всички заинтересовани университети.

31 май 2021Подобни