Икономически университет – Варна

Обучителен семинар за докторанти "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"

Предстои ви писане на дисертация? На организирания за доктораните семинар „Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж“ ще имате възможност да се запознаете с основните възможности за набавяне и обработка на информация за вашите научни трудове.

Кога: 24 март (петък) 2023 – 13:30-16:00 ч.

Къде: онлайн (https://meet.google.com/eey-eqfr-oaj)

С предварителна заявка на участие!

Програма и тематично съдържание

Модул 1
 • Що е научен документ и научно цитиране?
 • Видове цитирания:
  • цитиране под линия;
  • цитиране в текста.
 • Правила и стандарти за цитиране:
  • цитиране по БДС – ISO 690;
  • цитиране по Харвард.
 • Оформяне на научната библиография според вида на научния труд. Библиография към статии, доклади и дисертационен труд.
Модул 2
 • Автоматизирано цитиране. Използване на библиографски мениджъри. Word – правила за попълване на данни според различните стандарти.
 • Стратегии за търсене на научна литература по определени теми.
 • Сива литература.

Моля да заявите участието си в обучителния семинар в срок до 23.03.2023 г. на ел. адрес: yana_doneva@ue-varna.bg

20 мар 2023Подобни