Икономически университет – Варна

Общо събрание на СРИУ-Варна

П О К А Н А

за Общо събрание на СРИУ-Варна

На основание чл. 6, ал. 5 и 6 от Устава на СРИУ-Варна, Синдикалният съвет свиква Общо събрание на 24.10.2019 г. (четвъртък), от 16:00 часа в зала 128.

Дневен ред на събранието:

  1. Запознаване с дейността и устава на ВОН-КНСБ
  2. Обсъждане на присъединяването на СРИУ-Варна към ВОН-КНСБ
  3. Организационни въпроси

15 окт 2019Подобни