Икономически университет – Варна

Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2017 г.

На 28.03.2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе среща-разговор с г-н Станислав Иванов, Председател на ПК "Финанси и бюджет" при Общинския съвет на Община Варна, на тема "Бюджетът на Община Варна 2017 - местната власт в услуга на гражданите." Събитието бе организирано от Научноизследователски институт (НИИ) при ИУ – Варна.

При откриването на форума проф. Зоя Младенова, Директор на Института, посочи, че един от новите научни приоритети на научноизследователската дейност на университета е регионална икономика и политика. Поради това НИИ счита за своя основна задача да съдейства за ориентация на съвкупната научна дейност на университета към проблемите на регионалната икономика. За целта Институтът ще се стреми да поддържа тесни контакти с местните органи на властта и организираното събитие е стъпка в тази посока.

На обсъждането присъстваха Зам.-ректорът по Научноизследователската дейност в ИУ – Варна, проф. д-р Веселин Хаджиев, Главният счетоводител, г-жа Анета Великова, студенти, докторанти и представители на академичния състав на университета.

Г-н Станислав Иванов представи бюджета на Община Варна за 2017 г. - процедура по приемане, тенденции, фактори за въздействие, приоритети в управлението, структура на приходна и разходна част и други. Последва дискусия, в която се включиха студенти, преподаватели и административни представители.

Научноизследователски институт при ИУ – Варна има намерение да организира подобно събитие с Община Варна ежегодно.

30 мар 2017Подобни