Икономически университет – Варна

Нов стажант в отдел "Международно сътрудничество"

Икономически университет – Варна продължава да разширява екипа на отдел „Международно сътрудничество“. Нов стажант се присъедини към офиса на 16 февруари 2022 година. Надир Хюсеинов, който е от Азербайджан, ще подпомага дейността на отдел „МС“ през настоящия семестър. Стажът му се финансира по програма "Еразъм+", която цели да подпомогне личностното и професионално развитие на младежи от държави както във, така и извън Европейския съюз. Надир е първият стажант в отдел „Международно сътрудничество“, който пристига от страна извън Европейския съюз.

08 мар 2022Подобни