Икономически университет – Варна

Нов професор в катедра "Финанси"

На свое заседание от 28.09.22 г. Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет единодушно избра доц. д-р Йордан Йорданов на академичната длъжност "професор".

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява проф. д-р Йордан Йорданов и му пожелава много бъдещи научни успехи!

29 сеп 2022Подобни