Икономически университет – Варна

Научна сесия за представяне на завършилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания

В чест на 99-тата годишнина от създаването на Икономически университет – Варна и съгласно регламента на вътрешния конкурс за научни проекти, Научноизследователски институт при ИУ – Варна организира научна сесия, на която бяха представени резултатите от приключилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания.

Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова, Директор на НИИ при ИУ – Варна, която приветства екипите на петте успешно завършили научно-приложни изследвания. На срещата присъстваха над 40 души преподаватели и докторанти от специалности "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Стокознание" и др., както и преподаватели и представители на Колежа по туризъм.

Представени бяха проектите:

  • "Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието" с ръководител проф. д-р Надя Костова
  • "Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм" с ръководител проф. д-р Стоян Маринов
  • "Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване" с ръководител доц. д-р Велина Казанджиева
  • "Иновационни методи в кръговата икономика (предизвикателства и възможности за българските МСП)" с ръководител доц. д-р Веселина Димитрова
  • "Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия" с ръководител доц. д-р Събка Пашова.

Презентациите бяха изслушани с голям интерес от присъстващите на научната сесия, след което възникнаха дискусии с въпроси и препоръки по темите на научно-приложните изследвания. Ръководителите на екипите информираха, че резултатите от проектите са широко популяризирани сред научната общност и бизнес сферите, които разглеждат, както в България, така и в чужбина.

14 май 2019



Подобни