Икономически университет – Варна

Лекция на доц. д-р Радован Мадленак

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема "Web Advertising: Comparative Study in FourEuropean Countries"

доц. д-р Радован Мадленак от Университета в Жилина, Словакия

17 май 2012 г., 13.00 ч., конферентна зала 446

14 май 2012Подобни