Икономически университет – Варна

Курс по "Управление на интелектуалната собственост"

Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви информираме, че предстои провеждането на Практико-приложен курс за докторанти и преподаватели по Управление на интелектуалната собственост с основни аспекти: защита на авторското право; защита на научни разработки; защита на електронни учебни материали; мерки срещу плагиатство и др. 

Целта е да се натрупат базови познания относно механизмите за защита на научната продукцията на докторанти и академични преподаватели, които да бъдат полезни, както при научно-изследователската дейност, така и в процеса на преподаване и трансфер на знания.

Курсът ще бъде воден от юрист с доказан опит в сферата на интелектуалната собственост и ще се проведе в дните 06, 10 и 12 декември 2019 г..

съгласно следния ГРАФИК:

6 декември 2019;  от 13:00 ч. в зала 320.

10 декември 2019; от 09:00 ч. в зала 1.

12 декември 2019; от 09:00 ч. в зала 320.

Моля, който желае да участва, да попълни заявление по образец, да го подпише и да го представи в кабинет 503 в срок до 02.12.2019 г. включително. (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Удостоверянане на участие ще става с попълване на място на Присъствен списък на участниците.

Реализирането на курса е част от изпълнението на проект "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Отдел НИДД

26 ное 2019


Тагове

Подобни