Икономически университет – Варна

Клуб Финанси с ново ръководство

На 16 май 2024 г. студентският клуб "Финанси" към едноименната катедра избра новото си ръководство. След изключително успешния си мандат, предишното ръководство на клуба предаде щафетата на Даниела Атанасова (председател), Гивезка Генчева, Дамян Веселинов и Василена Василева (зам. председатели). Координатор на клуба от страна на катедра "Финанси" продължава да бъде гл. ас. д-р Пламен Джапаров.

Основан през 2012 г., Клуб “Финанси” предоставя на студентите от ИУ – Варна приятелска среда за дискусия по интересни теми в областта на финансите и инвестициите, възможност за организиране на различни събития, реална връзка с бизнеса и т.н. Зад гърба си клубът има широко портфолио от различни инициативи под формата на национални конкурси и състезания, кариерни форуми, отворени лекции и обучения с експерти от бизнеса и академичните среди.

Настоящата учебна година също беше изпъстрена с редица организирани от клуба събития, сред които:

  • Онлайн дискусия на тема "Как да сложим в ред личните си финанси и да планираме бъдещето си?" с лектор Стойне Василев - председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти и автор на книгата "Умни пари".
  • Среща с Максим Кочнев - главен изпълнителен директор на myPOS Technologies и възпитаник на катедра "Финанси".
  • Онлайн дискусия на тема "Готова ли е България за еврозоната?" с лектор Стоян Панчев - макроикономист, основател и председател на Българско либертарианско общество, съосновател и изпълнителен директор на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).
  • Решаване на екипни казуси в офиса на Кока-Кола Юропасифик Партнърс.
  • Среща с Драган Драганов - управител на инвестиционния посредник АБВ Инвестиции.
  • Среща с Мартин Тошков - финансов мениджър на датска онлайн компания и възпитаник на катедра "Финанси".
  • Лекция на тема "Оперативен риск: управление на непрекъсваемостта на бизнес процесите" с гост Явор Томов - риск мениджър в KBC Global Services.
  • Среща с представители на CSoft Ltd.
  • Финансова викторина, посветенa на темата за финансовата грамотност.

Новото ръководство на клуба поема ангажимента през следващата учебна година интересните събития и срещи с практиката да продължат. В началото на семестъра ще бъде инициирана и кампания за привличане на нови членове. Добре дошли в клуба са студенти от всички специалности с интереси в областта на финансите.

30 май 2024Подобни