Икономически университет - Варна

Кът на ИДЕС беше открит в ИУ – Варна

В Икономически университет – Варна официално беше открит кът – дарение от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), който е стратегически партньор на висшето училище. На 15.06.2020 г. в академичната сграда символично беше прерязана лентата на новото, уютно пространство за учене и отдих на студентите – първото по рода си в страната, реализирано от ИДЕС.

Сред гостите на събитието бяха Илия Илиев – член на УС на ИДЕС; Мариан Николов – председател на Регионалната организация на ИДЕС – Варна; доц. д-р Симеон Милев –  регистриран одитор, председател на ИДЕС в периода 2002 - 2004 г., член на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) в периода декември 2014 – юни 2016 г., преподавател в ИУ – Варна  до 1996 г.; д-р Антон Свраков – регистриран одитор, член на УС на ИДЕС в периода 1996 – 2002 г., преподавател в ИУ – Варна до 1996 г.

Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров връчи на ИДЕС плакета на ИУ – Варна, който по традиция получават стратегическите партньори на висшето училище, чийто запазен знак е поставен на почетната стена на Студентската улица.

Преди церемонията на среща с академичното ръководство беше подписан договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ИДЕС. Така висшето училище за пореден път заявява последователността си като предприемачески ориентирана образователна институция, която осигурява връзка на обучението с бизнеса.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт-счетоводители в България. Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите.

15 юни 2020Подобни