Икономически университет - Варна

„Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси“ - обучение за докторанти

ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОКТОРАНТИ

На 16 октомври 2019 г. Библиотеката на ИУ-Варна организира обучение на тема „Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси“. Курсът ще се проведе в зала 50 от 13.30 ч.

Целта на обучението е да се повишат познанията и да се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на инструментите за обработка на информация.

Ще бъдат представени:

  • Интернет страницата и електронният каталог на унивеситетската библиотека;
  • платени електронни ресурси и бази – достъп и възможности;
  • наукометрични бази;
  • правила и стандарти за цитиране.

Допълнителна информация можете за получите на телефон - 0882 164 646 или на имейл - info.library@ue-varna.bg

Молим всички желаещи да присъстват, предварително да си открият институционален имейл в кабинет Н-204.

09 окт 2019Подобни