Икономически университет – Варна

Изкачване на връх Мусала 2010

На 27 март 2010 г. група студенти от Колежа по туризъм и представители на три варненски ВУ изкачи връх Мусала в зимни условия. Студентката от ИУ - Варна Инна Димитрова Георгиева, 5 курс, спец.: "Туризъм" посвети изкачването на 90-та годишнина на ИУ-Варна и 60 години катедра "Физическо възпитание и спорт".

31 мар 2010Подобни