Икономически университет - Варна

Избор зa факултативно (незадължително) изучаване на чужд език за студенти от ОКС "магистър"

За студенти 5 и 6 курс от всички специалности, ОКС "магистър",
редовно, задочно и дистанционно обучение

От 20.11 до 27.11.2019 г. (включително) можете да направите избор за факултативно (незадължително) изучаване на чужд език – английски, немски, френски или руски. Избраният чужд език се изучава през летен семестър на учебната 2019/2020 г. и завършва с оформяне на текуща оценка.  Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна.

Група по факултативна дисциплина се сформира, ако са я избрали най - малко 15 студенти.

Изучаването на факултативна дисциплина може да изберете, като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ

21 ное 2019Подобни