Икономически университет – Варна

ИУ – Варна сключи договори за сътрудничество с 2 украински университета

Икономически университет – Варна продължава да разгръща партньорската си мрежа, привличайки за партньори висши учебни институции от Украйна. В началото на месец юни 2021 г. беше подписан двустранен договор с Одеския аграрен университет, чийто ректор проф. д-р Михайло Брошков бе на посещение в ИУ – Варна в края на месец май същата година. По време на визитата си проф. Брошков бе посрещнат от зам.-ректора по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов, който запозна проф. Брошков с възможностите за обучение в Икономически университет – Варна. Гостът коментира, че ИУ – Варна разполага с отлична материална база и допълни, че двата университета могат да си съдействат при организирането на международни научни събития.  

След края на цикълът от лекции, които ръководителят на отдел "Международно сътрудничество" изнесе в Одеския национален икономически университет в началото на месец юни, той бе приет от ректора на ОНИУ проф. д-р Анатолий Ковальов и зам.-ректора по международните въпроси доц. д-р А.С. Литвинов. По време на срещата, проф. Ковальов сподели желанието си ОНИУ и ИУ – Варна да работят съвместно по различни международни програми и проекти, както и с общи проектни предложения по националните научни фондове на двете страни. Договорите предоставят възможност на студенти, преподаватели и служители да се обучават и преподават в партньорските университети, извън рамките на програма "Еразъм+". Райчев проведе срещи и с колегите от отдел "Международно сътрудничество", с които обсъдиха резултатите от успешното изпълнение на проект 2019-1-BG01-KA107-062046.

17 юни 2021Подобни