Икономически университет - Варна

Кръгла маса "Библиотеката - 100 години споделени традиции, знания и ценности"

Университетска библиотека на Икономически университет – Варна

ви кани на

КРЪГЛА МАСА

"Библиотеката – 100 години споделени традиции, знания и ценности"

посветена на 100-годишнината от създаването на университета и библиотеката

16 октомври 2020 г. (петък), 13:00 часа, зала 320 в основна сграда на ИУ - Варна

Предвид епидемичната обстановка и необходимостта от прилагане на противоепидемични мерки за събитията на закрито, Ви молим предварително да заявите участието си най-късно до 30 септември 2020 г. на e-mail: zarkova@ue-varna.bg

Молим, желаещите да се включат в кръглата маса с доклад, презентация или съобщение, да изпратят материалите си до 30 септември 2020 г. на e-mail: zarkova@ue-varna.bg

Материалите от кръглата маса ще бъдат издадени в сборник, на електронен носител.

Програмата за кръглата маса ще бъде изпратена по e-mail на участниците и публикувана на страницата на библиотеката на 9 октомври 2020 г.

26 авг 2020Подобни