Икономически университет – Варна

Информационен ден на програмата Еразъм+

На 12.10.2021 отдел “Международно Сътрудничество” проведе информационен ден в Икономически университет – Варна и Колежа по туризъм. На събитията студентите имаха възможност да се запознаят повече с програмата “Еразъм+” и мобилностите за обучение и практика. Също така, на студентите им беше разяснено как да кандидатстват в системата за електронно кандидатстване, как да си изберат подходяща страна и университет, които да отговаря на техните изисквания.

Напомняме, че системата за електронно кандидатстване  за обучение по програмата “Еразъм+” ще бъде отворена до 25.10.2021, а за практика, студентите могат да кандидатстват през цялата година. Повече информация за програма "Еразъм+" може да намерите тук или на имейл: int_relations@ue-varna.bg

15 окт 2021Подобни