Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна влезе в световната университетска мрежа Businet

Икономически университет – Варна вече членува в още една престижна и утвърдена световна университетска мрежа – Businet, и е единственото българско висше училище в нея. Тя е създадена през 1987 г. като мрежа от институции за висше образование, желаещи да развиват международни програми в бизнеса, да стимулират и подкрепят договореностите за мобилност, да насърчават възможностите за висшите училища, техния персонал и студенти. В момента организацията има 145 членове и е представена в 35 държави.

Businet е мрежа от иновативни институции и интересни хора, пазар на идеи за международни бизнес преподаватели. Тя е прозорец към други работещи за интернационализацията във висшето образование, предоставя среда, която насърчава споделянето на идеи и добри практики, сътрудничеството между хора и организации със сходно мислене, защото е „инкубатор“ за трансгранично сътрудничество.

25 юни 2024Подобни