Икономически университет – Варна

Хроника на събитията през 2005 г.

Седмица на езиците: Кръгла маса "Различията ни събират"

Тази година (2005 г.) традиционната седмица на езиците се вписа в националната антидискриминационна кампания "Различията ни събират".

Поканени бяха представители на институции, разпространяващи езика и културата на две европейски държави - Майкъл Биби, Регионален директор на British Council и Jonathan Unlu, Педагогически съветник към Френския културен институт, които представиха темата през своя поглед. Изказванията им още веднъж потвърдиха, че няма основание различните езици, нации, вероизповедания, пол, статут в обществото, манталитет, култура или светоусещане да бъдат повод за разногласия.

Срещата бе водена от Димитричка Костова, от 4 курс MИO, която съвсем наскоро представлява България на международен младежки форум във Виена на тема "Равнопоставено обучение в проекти за културно разнообразие". По повод семинара, проведен в рамките на Програма Младеж на Европейския съюз, тя е имала възможност да общува с млади хора от 14 националности и респективно 14 различни култури, да събере интересни виждания и впечатления по темата, които сподели с всички нас.

Публиката също имаше шанса да се включи активно, като участниците бяха насърчени да "нарисуват" своята културна идентичност, използвайки модел на молекула с пет атома, описващи личностните характеристики на всеки от нас. В резултат се получиха разнообразни химични формули: някои бяха извели на преден план професионалния си статус, други - семейната си принадлежност, като впечатление направи, че мъжете най-вече държаха на пола си.

Неслучайно Сократ е казал "Опознай себе си, за да познаеш света". Ако осъзнаем по-ясно своята идентичност, бихме могли по-лесно да се адаптираме към другите и да усетим, че въпреки различията всички сме едно цяло и можем да намерим общ език.

Надяваме се, че тази импровизирана кръгла маса сега, пред прага на Европейското семейство, ни подтикна към размисъл как виждаме себе си като българи и като бъдещи негови членове, кои са ценните и различни парченца, с които ще допълним мозайката, за да се получи една завършена и красива разноцветна картина.

IN MEMORIAM

На първи декември ни напусна доц.д-р Велизар Илиев - дългогодишен преподавател по немски език в Икономически университет – Варна. Постъпва в катедрата през 1974 г. и оттогава повече от 30 години раздава на студентите своя интелект и енциклопедичните си познания. През 1979 г. защитава докторска дисертация "Лесинг в светлината на българската литературна критика." През 1986 специализира във Виена. Филолог, учен, философ, творец, нестандартно мислещ, той остави след себе си хиляди страници в десетки публикации : учебници, студии, статии, монографии, в които търсеше смисъла на живота наред с Лесинг, Гьоте, Брехт, Ницше. През годините е заемал отговорни длъжности - Ръководител на катедра, председател на Атестационната комисия на Департамента "Езиково обучение", като е изпълнявал добросъвестно задълженията си. Ще го запомним с финото му чувство за хумор, изтънченост, прецизност, лекотата в общуването и умението да се радва на живота и да се издига над баналните житейски събития. Може би остана неразбиран понякога, но това е съдбата на хората, които вървят по неутъпкани пътеки. Сигурни сме, че е изпълнил достойно мисията си в този живот. Защото както казва Гьоте " Ако изключителният човек изпълни мисията си, той не е нужен повече на земята в този си образ и провидението ще го използва отново за нещо друго." Мир и светлина на душата му !

Международно състезание за делови френски език

За втора поредна година в Международното състезание по делови френски език "Златната дума" победител за България с първа награда е студентка от Икономически университет – Варна. Димитричка Костова от 4 курс "Международни икономически отношения" ще представлява България сред представители на франкофонски страни от цял свят на Деня на деловия френски език в Министерството на финансите Париж на 14 ноември 2005 г. на тържествена церемония по награждаването на лауреатите. Честито!

Среща на нациите
Сладък живот в красива България

Dolce vita in Bellgaria - под този надслов протече срещата, проведена на 12 май 2005 г. по покана на студенти магистри от специалност Туризъм към техните колеги, обучавани този семестър по програма "Еразмус" в нашия университет. На срещата се събра почти една малка Европа : младежи от България, Полша, Финландия, Германия, Турция, Македония.

Участниците в срещата бяха посрещнати по стар български обичай с пита и сол от облечена в национална носия студентка. Подредена бе малка изложба на пейзажи от България на художника Владимир Димитров.

Ст. пр. Юлиана Тодорова, която през целия семестър запознава ше студентите с културно-историческото наследство на страната ни , водеше дискусията. Не случайно завоювалата второ място в конкурса за написване на есе на тема "Какво подхранва националното ни самочувствие "Венцислава Енчева - 1 курс МИО ни припомни думите на Алеко Константинов, че за да обикнем родината си, трябва да я опознаем.

Страната ни бе представена през погледа на студентките Мариана Маджарова и Искра Грозева чрез мултимидийната презентация, показваща България като страна на четирите елемента - земя, вода, въздух и огън. Присъствуващите трябваше да отгатнат кой е петия елемент, както и да се досетят за символиката на цветовете на националното ни знаме.

Дадена бе възможност на чуждестранните студенти да представят само в едно изречение впечетленията си от България. Докато те споделяха асоциациите, които е породила у тях страната ни, музикантът Николай Йорданов ги вдъхновяваше с фолклорни мелодии, изпълнени на редки автентични инструменти. : дудук и окарина.

Това, което най-много вълнува младите хора, е дали е възможно да се реализират и живеят добре в България. Може би отговорът на този въпрос прозвуча в изказването на Христина Тачева, която бе поканена като бивш възпитаник на университета, успяла веднага да постигне успешна реализация като оперативен менаджер на преуспяваща фирма.

Нашата страна подписа договора за присъединяването ни към Европа, с което кирилицата влиза официално като една от азбуките в европейските структури. Химнът "Върви народе възродени" е вече преведен на 21 езика. На тази среща куплети от него прозвучаха в превод на английски.

На изпроводяк студентите се хванаха на извилото се кръшно хоро, след като отнесоха за спомен китка здравец и флаконче "Българска роза". Не беше трудно да се досетят кой е петият елемент - неизменното българско гостоприемство.

30 мар 2006Подобни