Икономически университет – Варна

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"

Териториалната организация на НТС – Варна и ИУ – Варна
организират

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"
посветена на 100-годишнината от основаването на ИУ – Варна

3 октомври 2019 г., 09:30 ч., ИУ – Варна, зала 320

В пленарното заседание ще се проведе кръгла маса на тема "Дигитализация на финансовите услуги"

17 сеп 2019Подобни