Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между ИУ – Варна и Комисията за защита на личните данни

Договор за сътрудничество беше сключен между Икономически университет – Варна и Комисията за защита на личните данни. Документът бе подписан на 3.08.2020 г. на работна среща между ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните данни (EDPB, Комитетът е ключов орган на ЕС по отношение на новата рамка за защита на данните, който помага да се гарантира, че Общият регламент се прилага съгласувано в целия ЕС и работи за осигуряване на ефективно сътрудничество между органите за защита на данните.)

Двете институции се споразумяха, като поеха ангажимент за подготовка и реализация на общи проекти, както и практическо обучение на студенти и служители от ИУ – Варна относно разясняване и прилагане на правилата за обработване на лични данни в рамките на ЕС. Беше договорена и възможност студенти от ИУ – Варна да повишават професионалните си знания и умения чрез стажове в КЗЛД.  

Двете страни смятат, че тази договореност може да е безсрочна, тъй като необходимостта от подготовка на млади кадри в тази специфична област – обработването на лични данни, е дългосрочен приоритет и политика в сферата на дигиталната икономика, правото и развитието на търговските обороти.

03 авг 2020Подобни